BOLIGHANDEL – HVORFOR BRUGE EN BOLIGADVOKAT?

 

Bolighandel

FAST LAV PRIS - 6.795,- inkl. moms

INGEN HANDEL - INTET SALÆR

}

24 TIMERS RÅDGIVNING

R

KOMPLET BOLIGPAKKE

Bolighandel – hvorfor bruge en boligadvokat?

Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor man bør bruge en boligadvokat i forbindelse med bolighandel. I det følgende vil jeg forsøge at forklare hvorfor. Men svaret er i bund og grund ret enkelt: Det kan være meget dyrt at lade være.

En bolighandel er en spændende ting. Forventningens glæde over den kommende, nye bolig eller sommerhus er noget ganske særligt. Men en bolighandel er også er en transaktion til mange penge, og dét at købe fast ejendom indebærer mange forpligtelser for ejeren, som ikke findes, når man f.eks. bor til leje.

Generelt er det ufarligt og relativt ukompliceret at købe fast ejendom, men hvis man ikke har prøvet det før, kan det være angstprovokerende og ubehageligt, fordi man pludselig bliver præsenteret for en stor mængde materiale, som man skal forholde sig til. Store dele af dette materiale er ukendt materiale for de fleste, og det kræver sagkyndig, juridisk bistand at forstå, hvad det egentlig er, man er ved at begive sig ud i.

Desuden bør man på forhånd være klar over, hvilke økonomiske forpligtelser der følger med, f.eks. ejendomsskat, ejendomsværdiskat, forsikring, kontingent til grundejerforening m.m. Endelig er der tinglysningsafgift, som altid er en relativt stor udgiftspost.

En boligadvokat kan hjælpe dig med at få overblik over disse omkostninger, så du kan indrette dit budget for bolighandlen herefter.

Vi gennemgår bilag og læser det med småt

En anden grund til at bruge en boligadvokat er, at der i en bolighandel normalt indgår mange hundrede siders bilag. Disse bør gennemgås for at sikre dig som køber mod ubehagelige overraskelser. Dette kan f.eks. være, at en ejerlejlighedsforening har besluttet af udskifte taget, hvilket vil gøre det dyrere at sidde i lejligheden.

For husejere kan det f.eks. være interessant at vide, om der findes en lokalplan, som har betydning for den planlagt brug af ejendommen, eller om grundejerforeningen for nylig har besluttet at lægge ny asfalt på vejen. Alle disse oplysninger indgår i en bolighandel, og det er bl.a. disse ting, som en god boligadvokat skal få øje på.

Din boligadvokat kan også hjælpe dig med at opdage ”fælder” i handlen, så du bliver sparet for besvær og omkostninger. Et typisk eksempel, som ses i langt de fleste handler, er, at sælger ikke har fået registreret samtlige bygninger i ejendommens BBR-register.

Det er ejerens, altså sælgers, ansvar, at samtlige bygninger er korrekt registreret. Alligevel vil sælger og sælgers ejendomsmægler som fast standard forsøge at skrive sælger ud af ansvaret for eventuelle ulovlige bygninger. Dette er efter min opfattelse forkert, og det er vel den væsentligste årsag til, at man som køber altid bør bruge en boligadvokat i forbindelse med en bolighandel.

I reglen er det uproblematisk at sørge for korrekt registrering, men hvis der f.eks. er opført en ulovlig carport, kan du som køber risikere at få et pålæg om nedrivning. Dette kan din boligadvokat hjælpe dig med at undgå.

Der kan også være omkostninger, som sælger forsøger at lægge over på køber, men som efter almindelig praksis bør ligge hos sælger. Dette kan f.eks. være tinglysningsafgift i forbindelse med debitorskifte og forhøjelse på ejerpantebreve, hvis man køber ejerlejlighed.

Vi kan også hjælpe med kompensation efter overtagelse

I mange bolighandler opdager køber desværre mangler efter overtagelsen. Dette er ofte af mindre størrelsesorden, som ikke kan betale sig af anmelde til ejerskifteforsikring på grund af selvrisikoen på 5.000 kr. Ikke desto mindre er det meget ærgerligt som køber, at et køleskab, et komfur eller gulvvarmen i badeværelset ikke virker. Din boligadvokat vil normalt som en ekstra service hjælpe dig med at forhandle en kompensation fra sælger.

En boligadvokat koster normalt mellem 6.000 – 10.000 kr. Dette vil være en betydelig udgift for de fleste, men risikoen ved at undlade at bruge rådgiver er langt større. Hertil kommer den praktiske hjælp gennem hele forløbet, som du får hos en boligadvokat, og som hjælper dig med at forstå og håndtere processen, lige fra forståelsen af den relativt indviklede købsaftale på ca. 30 sider til de helt lavpraktiske ting digital signering af skøde samt kommunikation med banken m.m.

Afslutningsvis vil jeg sige følgende om, hvorfor man bør bruge en boligadvokat: Hvis man skal anskaffe sig et kæledyr, f.eks. en hund, så vil man normalt forinden tale med folk, der har forstand på dyr, så man ved, hvad der er i vente. Det samme gælder bolighandel: Tal med en boligadvokat – så bliver bolighandlen meget mere overskuelig, og du får ikke ødelagt forventningens glæde!

Vi hjælper med tilstandsrapport ifm. Bolighandel

I en bolighandel, hvor der sælges huse eller sommerhuse, er der i reglen udfærdiget en tilstandsrapport. Mange tror fejlagtigt, at en tilstandsrapport giver et tilbundsgående indblik i ejendommens fysiske stand. Dette er ikke tilfældet. En tilstandsrapport er en rent visuel gennemgang, som ikke afslører fugtpletter bag møbler eller under tæpper. Ganske vist kan der tegnes ejerskifteforsikring mod skjulte mangler, men før det første gælder der altid en selvrisiko på 5.000 kr. for ejerskifteforsikring, og for det andet er der ingen garanti for, at ejerskifteforsikringen dækker skaden.

En tilstandsrapport er en udmærket indikation på bygningens fysiske stand, men et ordentligt ”sundhedstjek” af bygningen fås kun ved, at du som køber gennemfører en egentlig byggesagkyndig gennemgang før bolighandlen gøres endelig. Hvis der opdages skjulte mangler, der ikke fremgår af tilstandsrapporten – og det gør der næsten altid – kan man i reglen genforhandle prisen, så sælger betaler for udbedring af disse mangler. Din boligadvokat rådgiver dig om byggesagkyndig gennemgang og hjælper dig med at aftale dette med sælger.

Øvrige betalingsbetingelser:

Hvidvaskloven kræver, at en advokat indhenter identitetsoplysninger fra klienten i alle nye sager. Derfor vil du blive bedt om at fremsende kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis. Oplysningerne opbevares krypteret videregives ikke til tredjemand.

Advokatfirmaets bistand faktureres sædvanligvis ved sagens afslutning. Ved langstrakte sager kan der faktureres ved månedsultimo for udført bistand. Der faktureres aldrig forud, men ved sagens opstart anmodes der i reglen om et depositum på kr. 5.000, som modregnes ved første fakturering.

Betalingsbetingelser på alle fakturaer er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket eller manglende betaling beregnes der rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

Hvis du har spørgsmål til en faktura, som du har modtaget, kan du altid henvende dig til advokat Thomas Hjorth med dine spørgsmål.

boligadvokat

 

Hvad kan jeg hjælpe med?

Du er altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail for en indledende snak. Samtalen er gratis og helt uforpligtende. Benyt kontaktformularen til højre eller send os en mail på th@advokatlyng.dk. Du kan også ringe på telefon 49 40 40 66 alle hverdage mellem kl. 8.30 og 18.00. I weekends er telefonen åben mellem kl. 11.00 og 14.00.

 

Kontaktinformationer

Advokat Thomas Hjorth

Advokatfirmaet Lynggaard * cvr. 28068441

Automatikvej 1, 2860 Søborg

+45 49 40 40 66
th@advokatlyng.dk

Bank: Sparekassen Vendsyssel

Driftskonto 9070-1628674759 * klientkonto 9070-1628681283

Ansvarsforsikring: HDI Gerling, policenr. 156-08295528-30013. Advokat Thomas Hjorth er ansvarsforsikret med et dækningsmaksimum på kr. 2.500.000 og en garantiforsikring for advokater på kr. 5.000.000 i overensstemmelse med de lovmæssige krav hertil.

Privatlivspolitik