Vi tilbyder fast pris!

Boligadvokat
Priser og betingelser

Landsdækkende
service

5/5 stjerner på
trustpilot

Ekspres rådgivning inden for 24 timer

Faste
priser

Tryg bolighandel – vær 100% sikker på en fair pris

Efter retsplejelovens § 126 skal en advokats salær være “rimeligt”. Rimeligheden afgøres ud fra følgende parametre: Tidsforbrug, sagens beløbsmæssige genstand, det med sagens førelse forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

Hos Advokatfirmaet Lynggaard har vi valgt altid at operere med en fast og relativt lav pris, som altid omfatter både juridisk rådgivning og skødeskrivning. Hvis skødet udfærdiges af sælger, sørger vi for at gennemgå og kvalitetssikre skødet. På denne måde er du som klient sikret mod ekstraudgifter.

Vi synes, at det er bedst, hvis prisen er overskuelig, så du som klient ikke skal være nervøs for, hvad prisen på din boligadvokat i sidste ende bliver. Vores pris er annonceret klart og tydeligt på forsiden af vores hjemmeside, og denne pris er den samlede pris inklusive moms. Ekstraregninger er forbundet med besvær og sjældent tilfredshed hos dig som klient, så det går vi som boligadvokater ikke ind for.

Fast pris på bolighandel

Advokatfirmaet Lynggaards standardmæssige timetakst udgør kr. 2.250 pr. time inkl. moms. Standardtaksten for juridisk bistand i ejendomshandler udgør kr. 6.995 inkl. moms. Bemærk dog, at tinglysningsafgift ikke indgår i vores honorar.

Juridisk gennemgang og kvalitetscheck af købekontrakt m.v. i forbindelse med køb af andelsbolig koster kr. 6.495 inkl. moms.

I vissse sager, hvor der er meddelt fri proces eller forsikringsmæssig retshjælpsdækning vil salæret dog blive dækket af det offentlige eller af din forsikring (bortset fra selvrisiko).

Faste priser på samlet dødsbobehandling privat skifte

Priser er inkl. moms.

Netto bobeholdning max. kr.

 • 500.000 kr. 12.500
 • 1.000.000 kr. 15.000
 • 2.500.000 kr. 20.000
 • 5.000.000 kr. 25.000
 • > 5.000.000 kr. 30.000
 • Uskiftet bo kr. 10.000
 • Boudlæg kr. 5.000

Udvalgte enkeltydelser:

 • Udarbejdelse af boopgørelse kr. 10.000
 • Udarbejdelse af åbningsstatus kr. 7.500

Diverse tillæg:

 • Pr. fast ejendom (salg via mægler) kr. 5.000
 • Pr. andelsbolig (salg via admin) kr. 3.000
 • Overdragelse værdipapirer kr. 2.500
 • Salg af værdipapirer kr. 1.500
 • Tinglysning af skøde arving kr. 3.500
 • Tillæg v. skattepligtigt dødsbo kr. 5.000
 • Pr. motorkøretøj kr. 2.500
 • Udenlandske aktiver Aftales individuelt
 • Tinglysning af skifteretsattest kr. 3.500

Boligadvokat med Faste Priser

”Advokatblæk er dyrt”, siges det. Og det er ikke bare snak. Advokater er generelt dyre, hvis du sammenligner med andre typer serviceydelser. Den normale timetakst for advokater er mindst 2.500 kr. i timen og oftest mere. Sammenlignet med en håndværker er prisforskellen virkelig at få øje på.

Boligadvokater afregner normalt ikke efter tidsforbrug. Dette skyldes, at tidsforbruget i en almindelig ejendomshandel normalt kendes på forhånd, og derfor er det muligt at tilbyde fast pris for de fleste boligadvokater.

Af naturlige årsager er prisen en meget vigtig parameter, når vi køber ting og sager. Konkurrencen på markedet blandt boligadvokater er skarp, så hvis man vil gøre sig gældende på dette marked, må man også kunne tilbyde sine klienter en skarp pris og en fast pris.

Som klient skal du være opmærksom på, at når du hyrer en boligadvokat til din bolighandel, består rådgivningen er to primære dele: 1) juridisk gennemgang af handlens dokumenter samt 2) den såkaldte berigtigelse, hvilket dækker over skøde og refusionsopgørelse.

Den juridiske del er den vigtigste. Din boligadvokats primære opgave er sikre, at du ikke køber katten i sækken. Dette gøres ved, at boligadvokaten gennemgår din købekontrakt samt det meget omfangsrige materiale, der altid medfølger i en bolighandel.

Den efterfølgende skødeskrivning er obligatorisk i enhver ejendomshandel, men skødet og refusionsopgørelsen er ren ekspedition og har intet juridisk indhold.

Øvrige betalingsbetingelser

Hvidvaskloven kræver, at en advokat indhenter identitetsoplysninger fra klienten i alle nye sager. Derfor vil du blive bedt om at fremsende kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis. Oplysningerne opbevares krypteret videregives ikke til tredjemand.

Advokatfirmaets bistand faktureres sædvanligvis ved sagens afslutning. Ved langstrakte sager kan der faktureres ved månedsultimo for udført bistand. Der faktureres aldrig forud, men ved sagens opstart anmodes der i reglen om et depositum på kr. 5.000, som modregnes ved første fakturering.

Betalingsbetingelser på alle fakturaer er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket eller manglende betaling beregnes der rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

Hvis du har spørgsmål til en faktura, som du har modtaget, kan du altid henvende dig til advokat Thomas Hjorth med dine spørgsmål.

Vi er konkurrencedygtige på prisen

Vi er ikke de billigste boligadvokater på markedet. Men vi er faktisk tæt på. Dette skyldes, at vi har skruet forretningen sådan sammen, at vores omkostninger er holdt nede. På den måde kan vi tilbyde dig som klient konkurrencedygtige priser og stadig give din sag den opmærksomhed, den fortjener. Dette er – synes vi selv – en god opskrift på det optimale boligadvokat/klientforhold.

Ved en simpel googlesøgning på f.eks. ”boligadvokat” og ”priser” vil der dukke mange tusind resultater op. Prisen på rådgivningen er i reglen fast hos de forskellige rådgivere, men ikke altid. En boligadvokat har pligt til allerede ved sagens tidlige opstart at informere dig om honoraret i sagen. Denne pligt gælder ikke for alle rådgivere, og derfor skal man altid – uanset hvilken type rådgiver, man vælger – sørge for at få klarhed over prisen fra starten. Hvis der senere i forløbet opstår uenighed om prisen, vil det ellers gode forhold mellem klienten og boligadvokaten temmelig sikkert blive ødelagt. En ellers tilfreds klient vil måske næste gang finde en anden boligadvokat på grund af uenighed om prisen. Det er generelt ikke nogen god forretningsmodel at blive uvenner med sine kunder, så derfor har vi det faste princip, at prisen fra begyndelsen skal være overskuelig og selvfølgelig konkurrencedygtig.

Vi holder kontakten og dialogen

For at man som boligadvokat kan yde den optimale bistand til sin klient, er det af største vigtighed med løbende dialog mellem klienten og boligadvokaten. Igennem mine 19 år i advokatbranchen er jeg løbende blevet opmærksom på, at den største kilde til utilfredsfred blandt klienter er, når boligadvokaten ikke er tilgængelig, ikke svarer på telefon og mail m.v.

Det er efter min opfattelse fuldstændig rimeligt, at man som klient bliver utilfreds, hvis man ikke kan få sin boligadvokat i tale, når man er midt i et boligkøb. Det er en kæmpe begivenhed for de fleste, og derfor har man tit brug for at kunne komme i kontakt med sin boligadvokat hurtigt, hvis der melder sig et spørgsmål, som man har brug for at få besvaret.

Hos Advokatfirmaet Lynggaard har vi derfor den holdning, at alle henvendelser skal besvares samme dag og gerne inden for højst et par timer. Vi har altid telefonen i nærheden, og tager vi i sommerhus i weekenden, har vi computeren med. På denne måde kan vi betjene dig og din sag på den bedste måde. Nogle vil mene, at det må være stressende, at man aldrig kan holde helt fri. Det er et fair synspunkt, men vi ser nu sådan på det, at man bedre kan slappe af, når man ved, at man har tilfredse klienter.

Er dette så en god forretningsmodel? Hvis du kigger på vores anmeldelser på Trustpilot, vil du ikke se andet end 5-stjernede anmeldelser. Så ja, vi synes, at forretningsmodellen er den rigtige!